Reglement

Reglement Karpercompetitie:


 • Inschrijfgeld bedraagt € 5,- voor de gehele competitie. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats bij afmelding! 
 • Loten 18.00uur bij de invalidesteigers.
 • Vissen van zaterdag 19.00uur tot zondag 11.00uur, 
 • Bij deelname als koppel dient één van hen minimaal 18jaar te zijn (koppel blijft samen), 
 • Maximaal 26 deelnemers, 
 • Stekken verspreid over grote én kleine vijver. Men mag maar één keer in de competitie op de kleine vijver uitgeloot worden. De andere wedstrijd loot men automatisch mee voor een stek op de grote vijver, 
 • Voerboten zijn verboden, 
 • Maximaal 2kg voer per persoon! Dit kan steekproefsgewijs gecontroleerd worden! 
 • Indien een karper is gevangen dient men contact op te nemen met een van de aanwezige bestuursleden die de vis komt meten. Het is niet toegestaan vissen in een bewaarzak te bewaren. Mocht een bestuurslid niet meteen beschikbaar zijn omdat er op verschillende stekken gelijktijdig een vis is gevangen, bewaar de vis dan tijdelijk in het landingsnet, 
 • Vis verantwoord! ’s Nachts niet te dicht tegen obstakels vissen! 
 • Vis die gehaakt tijdens eindsignaal telt mee, 
 • Verder gelden de regels zoals vermeldt in de vergunning (nachtvissen is enkel deze nacht toegestaan voor niet-pashouders, vergunning dien je bij je te hebben!) 
 • Prijsuitreiking na afloop van de laatste wedstrijd op Gezande Baan 36 (A op kaartje onder aan de pagina), 
 • Bij overtreding van de geldende regels dient men direct de wedstrijd te verlaten! 
 • Maximaal één prijs per koppel, deze dienen zelf opgehaald te worden!


Organisatie en deelnemers dienen zich te houden aan het gestelde beleid, de geldende regels binnen de vereniging en het wedstrijdreglement. Het bestuur behoud te allen tijde het recht om het beleid ten aanzien van wedstrijden per direct te wijzigen of wedstrijden te verbieden indien hiervoor gegronde reden zijn. Hierbij valt te denken aan vissterfte, onderhoudsdagen, calamiteiten, etc. Voor vragen kan men zich altijd richten tot het bestuur: hsvonsgenoegenasten@outlook.com