Regelgeving

De algemene regels:

Op de visvijver mag je met maximaal 2 hengels vissen, met uitzondering van de karpervijver, daar mag je maar met 1 hengel vissen.

1. De visser dient altijd in het bezit te zijn van de VISpas van HSV Ons Genoegen Asten
    en de schriftelijke vergunning van HSV Ons Genoegen Asten voorzien van een handtekening van de houder;
2. Ga verantwoord om met gevangen vis;
3. Het gebruik van gekleurde maden is verboden;
4. Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is verplicht voor karpervissers;
5. Afval in een straal van 10 m rondom de visstek moet opgeruimd worden;

Voorwaarden visvijver De Witte Bergen:
1. Het meenemen of het in bezit hebben van vis is ten strengste verboden! 
    Het gebruik van bewaar- of leefnetten is derhalve verboden, behalve tijdens, door het 
    bestuur goedgekeurde, wedstrijden;
2. Nachtvissen en overnachten aan de vijver is verboden. Het is verboden om te vissen tussen zonsondergang en
    zonsopkomst, behalve voor houders van een Controle / Nachtvispas;
3. U mag andere vissers niet belemmeren en dient recht vooruit te vissen;
4. De visstekken die gereserveerd zijn voor, door het bestuur goedgekeurde, viswedstrijden dienen vrijgehouden te
     worden. Zie voor het volledige programma de website;
5. Vuurtje stoken en spitten is verboden. Veroorzaak geen overlast!
6. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur is het verboden om zich met enig vaartuig op de visvijver te 
    begeven;
7. Een voerboot is toegestaan zolang andere vissers er geen hinder van ondervinden.


Voorwaarden voor karpervijver:
Het afgesloten stuk van de kleine vijver is ingericht als karpervijver.
Naast de voorwaarden voor de visvijver gelden hiervoor nog
aanvullende voorwaarden.
1. Er mag slechts met één hengel gevist worden;
2. Het is verboden met gevlochten lijn te vissen;
3. Er mag uitsluitend met weerhaakloze haken gevist worden;
4. Vóór en na het vissen dienen netten ontsmet te worden in de daarvoor bestemde bakken (denk ook aan (leef)nettassen);
5. Het is ten strengste verboden vis over te zetten naar andere delen van de visvijver of enig ander water!

Voorwaarden Zuid-Willemsvaart (Sluis 10-provinciegrens):
1. Leden van HSV Ons Genoegen zijn gemachtigd om met drie hengels en gedurende het hele jaar ’s nachts te vissen.

Plattegrond
1: Grote vijver
2: Kleine vijver
3: Karpervijver