Statuten

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 april 2020 worden nieuwe statuten voorgelegd aan de leden. 

Klik hier om het voorstel tot nieuwe statuten te openen.